ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid