ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid
ONEX και CISCΟ φτιάχνουν το Διεθνές Κέντρο Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη Σύρο