ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Στο τέλος Απριλίου μετατέθηκε η κατάθεση των προσφορών για τις Ψηφιακές Ταυτότητες. Διαμορφώθηκαν ήδη τουλάχιστον τρία ισχυρά σχήματα για την διεκδίκηση του μεγαλύτερου έργου Ταυτοτήτων στην Ευρώπη