Έρευνα & Καινοτομία

Η Pfizer ανακοινώνει εμβληματική επένδυση στην Ελλάδα με τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του παγκόσμιου Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας και του παγκόσμιου Κέντρου Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών  στη Θεσσαλονίκη
Η ΕΚ υποχρεώνει την Ένωση να θεσπίσει πρότυπα για την ψηφιακή τεχνολογία
Page 1 of 16 1 2 16