Ταυτότητα

O δικτυακός τόπος ictplus.gr βγήκε στον ψηφιακό «αέρα» τον Μάρτιο του 2007 και είναι ο πρώτος εξειδικευμένος ιστοχώρος της αγοράς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Έχει ως βασικές κατευθύνσεις την ενημέρωση του ευρύτερου αλλά και του εξειδικευμένου κοινού σε θέματα που αφορούν την αγορά της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της ψηφιακής και καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.

Η ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Teamworks (www.teamworks.gr).

Στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου υπάρχουν μόνιμες θεματικές ενότητες, οι οποίες θα περιέχουν μεταξύ των άλλων:

 • Θέματα επικαιρότητας που αφορούν επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς κ.α. που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς.
 • Αναφορές σε άξονες πολιτικής που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αγοράς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT) στην Ελλάδα και στον κόσμο.
 • Βήμα προβολής θέσεων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT).
 • Οικονομικά στοιχεία εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT
 • Πρόσωπα της Αγοράς με σύντομα βιογραφικά στοιχεία.
 • Απόψεις, συνεντεύξεις και άρθρα επιχειρηματιών, πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων, στελεχών, πανεπιστημιακών και άλλων προσωπικοτήτων που επηρεάζουν την πορεία της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT).
 • Παρακολούθηση της πορείας σημαντικών επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Χρήσιμες συνδέσεις στο Διαδίκτυο και πολλές άλλες δυνατότητες.

Ο «πυρήνας» των επισκεπτών του Διαδικτυακού Τόπου φτάνει τους 15 χιλιάδες επαγγελματίες, επιστήμονες, επιλεγμένοι χρήστες από όλους τους χώρους των ΤΠΕ.

Η κατανομή τους ανά κατηγορία είναι:

 • 30% ICT Managers σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Φορείς και Οργανισμούς.
 • 28% Στελέχη εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • 17% Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη Διοίκησης και Πληροφορικής του Δημοσίου Τομέα.
 • 12% Επιστημονικό Προσωπικό ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές.
 • 8% Πολιτικοί, ιδιώτες, πρόσωπα της δημόσιας ζωής.
 • 3% Στελέχη Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων.
 • 2% Επισκέπτες από διάφορους επαγγελματικούς τομείς.

Στο κοινό του ictplus.gr κάθε μέρα αποστέλλεται το «ειδησεογραφικό memo» στο οποίο υπάρχουν όλες οι ειδήσεις της ημέρας και ο παπα-γάλ(λ)ος, μία σχολιογραφική στήλη που καταγράφει με καυστικό χιούμορ και ιδιαίτερο στυλ γραφής τα κακώς, αλλά και τα κακώς κείμενα της αγοράς Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών και όχι μόνο.