ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία-διευκρίνιση σχετικά με τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Ζαλόγγου 15, 181 20 Κορυδαλλός
Τηλέφωνο:
210 4225585
210 4225520
Fax:
210 4225939
e-mail:
info@teamworks.gr

Φόρμα επικοινωνίας