Ετικέτα: ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ λόγω αναβάθμισης

Περισσότερα από 225.000 ραντεβού με βιντεοκλήση έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά με φορείς του Δημοσίου

Σε σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων εξελίσσονται τα ραντεβού με βιντεοκλήση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής ...