Ετικέτα: Διαγωνισμοί Δημοσίου

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ανακοίνωση διενέργειας διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ επί του τεύχους της διακήρυξης που αφορά σε διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ...