Ετικέτα: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

Προμήθεια πρόσθετου δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών οπτικών ινών στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Ήφαιστος»

Προμήθεια πρόσθετου δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών οπτικών ινών στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Ήφαιστος»

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοινώνει την προμήθεια πρόσθετου ...