Ετικέτα: Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Παράταση έξι μηνών στην υλοποίηση εννέα Δράσεων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

Γιάννης Τσακίρης: Σχεδιάζουμε έξυπνα εγγυοδοτικά και δανειακά χρηματοδοτικά εργαλεία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα

«Σχεδιάζουμε έξυπνα εγγυοδοτικά και δανειακά χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από την αναπτυξιακή τράπεζα και προσβλέπουμε στις συνεργασίες που έχουμε ήδη αναπτύξει ...