Ρεκόρ κρατικών πόρων για Έρευνα & Ανάπτυξη το 2020 στην Ελλάδα

Σημαντική αύξηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων ελληνικών φορέων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά τα έτη 2019 και 2020

Την περίοδο 2006-2020, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων εξακολουθούν να διακρίνονται για τον αριθμό, την ποιότητα και την πρωτοτυπία τους, ...

ΕΚΤ: «Η γεωγραφική, επιστημονική και επαγγελματική κινητικότητα των Ελλήνων διδακτόρων»

ΕΚΤ: «Η γεωγραφική, επιστημονική και επαγγελματική κινητικότητα των Ελλήνων διδακτόρων»

Μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη γεωγραφική, επιστημονική και επαγγελματική κινητικότητα των Ελλήνων διδακτόρων αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της εκτενούς απογραφικής έρευνας, ...

σελ 1 από 2 1 2