Ετικέτα: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού – Η Ελλάδα χρηματοδοτεί το σύνολο της ψηφιακής στρατηγικής της

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας για όλα τα Πρωτοδικεία μέσω gov.gr και ΚΕΠ

Με πρωτοβουλία των συναρμόδιων Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης διευκολύνεται η διαδικασία έκδοσης του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας. Συγκεκριμένα, τα ...