Ετικέτα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό που να εξασφαλίζει ότι οι ταξιδιώτες και οι ταξιδιώτισσες της ΕΕ εξακολουθούν να επωφελούνται από τη δωρεάν περιαγωγή

Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό που να εξασφαλίζει ότι οι ταξιδιώτες και οι ταξιδιώτισσες της ΕΕ εξακολουθούν να επωφελούνται από τη δωρεάν περιαγωγή

Προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν περιαγωγή χωρίς πρόσθετα τέλη όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ, η ...

Apple και Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επίκεντρο μιας διαμάχης 15 δισ. δολαρίων

Η 8η έκθεση αξιολόγησης των θεσμών εκθειάζει την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο ελληνικό Δίκαιο

Iδιαίτερη μνεία κάνει η 8η Έκθεση Αξιολόγησης των θεσμών, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιοποιήθηκε χθες, στην πρόοδο που ...

σελ 1 από 2 1 2