Ετικέτα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τη στρατηγική για την περίοδο 2021-2027

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τη στρατηγική για την περίοδο 2021-2027

H Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών ...