Ετικέτα: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Apple και Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επίκεντρο μιας διαμάχης 15 δισ. δολαρίων

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τη χρηματοδότηση οικολογικότερων, πιο βιώσιμων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας, και της ψηφιοποίησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά ...