Ετικέτα: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τα γερμανικά νοσοκομεία απειλούνται από χάκερ

Το ΕΚ ζητά πιο αυστηρά πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για συνδεδεμένες συσκευές, εφαρμογές και λειτουργικά συστήματα μετά τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές στην ΕΕ

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τα συνδεδεμένα προϊόντα και οι συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων ...

Apple και Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επίκεντρο μιας διαμάχης 15 δισ. δολαρίων

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τη χρηματοδότηση οικολογικότερων, πιο βιώσιμων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας, και της ψηφιοποίησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά ...