Ετικέτα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ)

ΣΕΒ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 200 δισ. ευρώ σε 15 χρόνια

Η Συμμετοχές 5G / Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός αποκτά πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

Η Συμμετοχές 5G / Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός ανακοινώνει ότι μετά από σχετική αξιολόγηση έχει συμπεριληφθεί στους πιθανούς συνεπενδυτές σε επιχειρήσεις ...