Ετικέτα: Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος

Διασύνδεση Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέσα από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Διδακτορικών που ανέπτυξε το ΑΠΘ

Σύμφωνο συνεργασίας του ΑΠΘ με το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος για την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας

Με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης των ερευνητικών ομάδων του ΑΠΘ με τον επιχειρηματικό κόσμο υπογράφηκε πρόσφατα σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ ...