Ετικέτα: ΟΠΣΔΠ

Συστάσεις του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υπεύθυνη χρήση των ηλεκτρονικών υποδομών κατά το Lockdown

Διαγωνισμός 4,6 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη του Λογιστηρίου του Κράτους από το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στη διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο «Προσθήκες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) και άλλων συστημάτων υποστήριξης του Γενικού Λογιστηρίου ...