Ετικέτα: Σχέδιο Φαιστός

Apple και Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επίκεντρο μιας διαμάχης 15 δισ. δολαρίων

Η 8η έκθεση αξιολόγησης των θεσμών εκθειάζει την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο ελληνικό Δίκαιο

Iδιαίτερη μνεία κάνει η 8η Έκθεση Αξιολόγησης των θεσμών, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιοποιήθηκε χθες, στην πρόοδο που ...