Α. Γεωργιάδης: Είναι θράσος από το ΣΥΡΙΖΑ να μας κάνει υποδείξεις για το ΕΣΠΑ

Στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) η χρηματοδότηση της τεχνικής υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την υλοποίηση 9 δράσεων ενταγμένων στο ΤΑΑ

Με προϋπολογισμό 14,63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8,26 εκατ. ευρώ πρόκειται να απορροφηθούν το 2022, εντάσσεται στο Ταμείο ...