Ετικέτα: Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Εργα ψηφιακών υπηρεσιών ύψους 6 δισ. ευρώ περιλαμβάνονται στην πρόταση της Κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σε δημόσια διαβούλευση έργο των 10,2 εκατ. ευρώ για Πληροφοριακό Σύστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας το υποέργο για το "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Οργάνωσης Επιχειρησιακών ...