Ετικέτα: Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών

Προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης από τεχνικό πρόβλημα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

Προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης από τεχνικό πρόβλημα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

Προσωρινά μέτρα ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τεχνικό πρόβλημα του Κεντρικού Συστήματος Πληροφορικής για την ...