Ετικέτα: Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027»

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027»  και της πρόθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός δικτύου ...