Ετικέτα: Ψηφιακη Ασφάλεια

Η Telefónica Tech, εξαγόρασε την βρετανική εταιρεία κυβερνοασφάλειας iHackLabs

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενημερώνουν άμεσα για παραβιάσεις τείνουν να αντιμετωπίζουν 40% μικρότερη οικονομική ζημία

Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του τρόπου με τον οποίο αποκαλύπτεται μια παραβίαση δεδομένων και των συνολικών οικονομικών απωλειών που ένας οργανισμός ...