Ετικέτα: EuropeanDigital Innovation Hubs

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας

Με 7 κόμβους, χρηματοδότηση 9,3 εκατ. ευρώ και σφραγίδα αριστείας, η Ελλάδα στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δημιουργία του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ ...