Ετικέτα: KPMG 2021 Global Construction Survey

Καλύτερες επιδόσεις ανεπίστρεπτή επιδιώκει ο κατασκευαστικός κλάδος επιταχύνοντας την καινοτομία και τη διαχείριση κινδύνων σύμφωνα με έρευνα της KPMG

Καλύτερες επιδόσεις ανεπίστρεπτή επιδιώκει ο κατασκευαστικός κλάδος επιταχύνοντας την καινοτομία και τη διαχείριση κινδύνων σύμφωνα με έρευνα της KPMG

Μετά από μια χρονιά ανατροπών, οι εταιρείες μηχανικών και οικοδομικών κατασκευών ελπίζουν να μειώσουν σημαντικά τις αποτυχίες έργων, μετατρέποντας τον ...