Ετικέτα: Moody’s Analytics

Η Global Sustain αναπτύσσει για τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s το Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης «Αρχές Αξιολόγησης Κινδύνων ESG»

Η Global Sustain αναπτύσσει για τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s το Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης «Αρχές Αξιολόγησης Κινδύνων ESG»

Οι συμμετέχοντες στην αγορά χρειάζονται τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για να βελτιώσουν την ετοιμότητα μετάβασης προς μια οικονομία με ...