Ετικέτα: WWF Eλλάς

Ολοκληρώθηκε το  Webinar εισαγωγής στο XeLaTeX

“Πολίτες για το περιβάλλον”: Η νέα πλατφόρμα citizens4environment.wwf.gr έρχεται να ενισχύσει τους πολίτες στην άσκηση των περιβαλλοντικών τους δικαιωμάτων

Η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος προϋποθέτει και απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε κάθε στάδιο της διαμόρφωσης και της ...